OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu) www.dessue.cz

Článek I. Vymezeni pojmů

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je EDES , s.r.o., IČO: 55532489, so sídlom Ivanská cesta 36, 821 04 Bratislava, Mestského súdu Bratislava III , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46652/S
 2. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.dessue.cz je EDES , s.r.o., IČO: 55532489, so sídlom Ivanská cesta 36, 821 04 Bratislava, Mestského súdu Bratislava III , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46652/S
 3. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 4. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internetu s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 5. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
 6. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 7. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

 

Článek II. Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

 

Článek III. Objednávka

 1. 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
 3. 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.
 4. 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.
 6. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není skladem u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může objednávku stornovat, o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail nebo telefonický kontakt. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen vrátit do 14 dní.

 

Článek IV. Platební podmínky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platit následovnými způsoby:

a. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebíraní tovaru)

b. platba prostřednictvím platební brány – platba kartou a PayPal

2. platba při osobním převzatí na prodejně

3. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb sú uvedené v čl. VI těchto všeobecných obchodných podmínkách.

4. Předávající může poskytnut kupujícímu možnosti slev:

a. slevu z ceny za registraci do e-shopu,

b. slevu za opakovaný nákup,

c. slevu na základe jednorázového slevového kupónu,

5. Poskytované slevy není možné kumulovat.

 

Článek V. Dodací podmínky

 1. Prodávající tovar odešle nejpozději do 24 hodin (v pracovních dnech) od přijetí objednávky.
 2. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
 3. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 4. Za místo plnění, se považuje místo, do kterého je tovar dodáván.
 5. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:

a. kurýrní společnosti Packeta Slovakia, s.r.o. Bratislava

6. Pokud Vám zboží nebo oznámení o uložení zásilky nebylo doručeno do 1–2 pracovních dnů po obdržení našeho emailu o expedici, kontaktujte prosím nás nebo zákaznický servis kurýrní společnosti GLS. Podací číslo Vaší zásilky Vám zašleme e-mailem hned po odeslání zásilky.

 

Článek VI. Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

1. Při platbě prostřednictvím platebních brán si za dopravné na území SR účtujeme: a. při dopravě kurýrskou společností s doručením nejpozději do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu – od 49,00 kč  (sleduj akce na doručení)

 

2. Při platbě na dobírku (platíte při přebíraní kurýrovi na území ČR):

a. při dopravě kurýrskou společností s doručením nejpozději do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu – od 59,00 kč (sleduj akce na doručení)

3. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započteno v objednávce.

 

Článek VII. Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
 2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

 

Článek VIII.
Storno kupní smlouvy Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, který je vyráběn na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

 

Článek IX. Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dní ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme, kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením „*“ – hvězdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/…20zmluvy.pdf).
 3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z. z. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. S.z
 7. Spotřebitel snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.
 8. Nakupujícím nabízíme i možnost na odstoupení využít zaslání zásilky pro odstoupení od smlouvy na adresu: DESSUE, Masarykova 1307, 691 51 Lanžhot. Zasláním zboží na tuto adresu kupující ušetří na poštovné náklady (pokud by zboží zasílali prodávajícímu na Slovensko), avšak dovolujeme si upozornit klienty, že v případě využití této služby jsou poštovné zásilky dosílané na Slovensko jednou týdně z tohoto sběrného místa. Každou středu. Proto peníze jsou vráceny obvykle až o 14 dní později. Za vrácení zboží považujeme až doručení na naši provoz, ne na sběrné místo

 

Článek X. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinný:

a. převzít objednané zboží,

b. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,

c. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.

3. Prodávající je povinný: a. dodat zákazníkovi tovar v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke
zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v
kodifikované podobě slovenského jazyka.

Článek XI. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly v takovém případě jsou tyto subjekty třetími stranami.
 3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.
 5. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracovány v bezpečnostních opatřeních.
 6. Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona č. 122/2013 S.z o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.
 7. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely, souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou na adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.
 8. Osobní údaje pro marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová na adresu jsou poskytnuty na dobu pěti let.
 9. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro marketingové účely.

Článek XII. Závěrečné ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky, jakož i reklamační podmínky.
 4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím, jako i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
 6. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 S. z o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http: //www.economy. gov.sk/obchod/ochra­na-spotrebitela/al­ternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
 7. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodných podmínkách jako v jich neoddělitelných součástích (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 S.z., Zákona č. 102/2014 S.z., Zákona č. 122/2013 S.z., Zákona č. 22/2004 S.z. jako aj Zákona č. 513/1991 S.z.
 8. 8. Orgánem dozoru je Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Bratislavě pro Bratislavský kraj. Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27.
 9. Společnost je zapsána v OR Okresního soudu Bratislava I. odd. S.r.o., ve vložce č. 125001 / B. 
 10. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 

Dokumenty ke stažení: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku https://nakupujbezpecne.sk/…20zmluvy.pdf Reklamační protokol – popis vad https://nakupujbezpecne.sk/…klamacia.pdf 

 

 

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu) nedílná součást všeobecných obchodních podmínek

 1. VYTLAČIT ( https://nakupujbezpecne.sk/…klamacia.pdf ) a vyplnit Reklamační formulář.
 2. Zaslat tovar bez dobírky na naši adresu uvedenou v Reklamačním listu
 3. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.
 4. V případě pokud vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a násl. Občanského zákoníku.
 5. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
 6. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.
 7. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

a. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,

b. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,

c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,

d. zanedbáním péče a údržby o zboží,

e. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,

f. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

6. Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelní pohromě.

7. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.

8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží, a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi. (Http://www.na­kupujbezpecne­.sk/docs/form/re­klamacia.pdf). Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).

9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

11. Práva kupujícího při uplatňovaní reklamace: a. při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto o opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. b. při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci, nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) c. při výskytu vady, která nebrání řádnému užívání věci mě kupující právo požadovat slevu z ceny. d. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, resp. poskytnutím slevy, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

12. Nepoškozené zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

13. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

V Bratislave 03.11.2023

VYUŽIJTE JEDINEČNÉ NABÍDKY

Zľava

na první objednávku - 15%

(při objednávce nad 2500 kč )      
Využijte slevový kód

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
 • Konfigurační cookies
Zobrazit cookies
Název cookie Typ cookie Doba platnosti Účel
PHPSESSID Nezbytné cookies Po dobu návštěvy Cookie se používá k uložení a identifikaci jedinečného ID relace uživatele za účelem správy uživatelské relace na webu.
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Ads